Skip to main content

Viktig information om Coronaviruset (Covid-19)

2020-04-30

Vi förstår att det är många som har frågor om sina återbetalningar och vi vill med detta inlägg upprepa att ni inte ska vara oroliga, men vi behöver tid och ert tålamod.  

Fortfarande återstår stora belopp att återfå från främst flygbolag innan vi kan hantera återbetalningar. Här finns också en politisk vilja att bidra med stöd från staten, på vilket sätt är tyvärr fortfarande inte klart. Ett förslag på att inrätta en stödfond ligger sedan över en månad hos Näringsdepartementet. Läs gärna vår branschorganisations pressmeddelanden kring detta: https://srf-org.se/om-srf/pressreleaser/.

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Som alla i hårt utsatta branscher tar vi hjälp av de olika statliga stöden som finns, t.ex korttidspermittering. Hela vår personalstyrka arbetar från och med 1 maj på 20 %. Vi ändrar våra öppettider till måndag-torsdag 09.00 – 13.00. Vårt arbete går nu ut på att jaga flygbolag, hotell och golfbanor samt avvakta besked från regeringen avseende t.ex. garantifond. Det är prioriterat och det hinner vi med. 

Fredagen den 3/4 2020 kom avrådan från UD från alla resor fram till och med den 15 juni. Vi har därför ställt in alla resor under denna period, enligt denna avrådan. Trycket på vår organisation är stort nu och vi jobbar stenhårt för att göra det här så bra som möjligt för drabbade resenärer.

Ni behöver inte kontakta oss. Vi kommer kontakta er alla i prioriterad ordning för att hantera er avbokning, antingen genom telefon eller mail.

Har man avresa efter 15 juni, kan man också avboka, men då till gällande resevillkor.

Våra ledtider för återbetalningar och beräkning av avbokningsavgifter är långa. Vi jobbar på att sköta dem så snabbt vi kan men i rådande situation måste vi invänta bekräftande från såväl myndigheter, regering och EU-parlament som samarbetsparters, leverantörer och distributörer. Vi beräknar just nu svarstiden till mellan 1 och 2 månader.

Vänligen notera: Vi har, på grund av väldigt hög arbetsbelastning, i nuläget tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar gällande avbokningsavgifter via telefon.

 

Vi får just nu väldigt många förfrågningar angående coronaviruset. Vi följer de riktlinjer som utges av vår branschorganisation Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen. Självklart är det grundat i paketreselagen och Utrikesdepartementets rekommendationer. Läs mer om SRF:s arbete här: https://srf-org.se/fakta-juridik/faq-om-corona/
 
Vad gäller om man redan befinner sig på resmålet som UD-avråder från? 
Är man redan på resmålet när UD:s avrådan kommer, har man tyvärr inte rätt att avboka resterande del av resan. Om man ändå väljer att avbryta paketresan i förtid har man därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Vi har en skyldighet att hjälpa till att hitta en ny hemresa om man vill det, men vi har ingen skyldighet att stå för kostnader för den nya biljetten. 

Om ett annat land inte låter svenskar resa in, som t.ex. USA gör? 
Det går tyvärr inte att likställa detta med en avrådan från vårt svenska UD. Det är inte fel på paketresan och vi tillhandahåller den enligt avtalet. Händer detta kommer vi be er vända er till ert försäkringsbolag för att se vilka möjligheter till ersättning som kan finnas där.

Vad händer om hotellet sätts i karantän? 
Blir man fast på resmålet på grund av att hotellet sätts i karantän, så kommer vi hjälpa till med det som händer på plats och hitta nya flygbiljetter när det är dags att flyga hem. Extra kostnader som uppstår står du själv för, t.ex. sjukvård, kost, logi eller flygbiljetter.  Tänk på att spara kvitton och se över försäkringsskyddet innan utresa. 

Vad gäller för resenärer i så kallad riskgrupp?
Om du inte kan åka, t.ex. på grund av sjukdom, och har ett läkarintyg ska du vända sig till ditt försäkringsbolag. Så länge UD inte avråder från att resa till ett visst område, så gäller våra resevillkor vid en eventuell avbokning.