Skip to main content

Kundservice - Efter resan

Vi hoppas att du har många glada minnen från din golfresa när du kommit hem. Undrar du över något efter din hemkomst så hittar du information som kan vara bra att veta här nedanför.

Tillbaka till huvudsidan

Reklamation

Reklamation
Om något under din golfsemester inte motsvarar dina förväntningar är det viktigt att du kontaktar vår Eastonvärd på plats eftersom vår ambition är att alltid lösa problemet på plats. Om du är på ett resmål där vi inte har någon golfguide är du välkommen att kontakta vår kundservice i Sverige på +46 40 94 75 00. De flesta problem går att lösa, men om du ändå anser att situationen inte löstes, har du efter hemkomst till Sverige, möjlighet att göra en reklamation. Tänk på att om du inte framfört dina synpunkter till oss under golfsemestern och vi därmed inte fått någon möjlighet att hjälpa till är du enligt branchpraxis inte berättigad till någon ersättning. 

Observera följande:
Reklamationen måste vara oss tillhanda inom två månader efter hemkomst från golfsemestern. 

Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller stöld hänvisar vi till ert försäkringsbolag.

Gäller ditt ärende flygresan, skadat eller försenat bagage hänvisar vi dig till det flygbolag som du reste med. 

Du mailar in din reklamation till reklamation@eastongolf.se. När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse där vi anger vår handläggningstid. Handläggningstiden finns till för att vi ska hinna kontakta vår Eastonvärd och samarbetspartner för att få in information om ärendet. När vi sedan har ett svar till dig blir du kontaktad av någon på vår kundservice. 

Reklamation av hyrbil
Se sektionen "Hyrbil" under Innan resan.

Kvarglömda föremål

Kvarglömda föremål
Om du har glömt kvar något på resmålet kan vi hjälpa till att eftersöka detta. Om föremålet hittas kan vi mot en fraktavgift skicka detta till dig. Vi kan dock inte garantera att dina kvarglömda saker dyker upp. Kontakta oss om du vill efterlysa ett kvarglömt föremål.

Flygförseningar

Flygförseningar eller ändringar
Flygtidsändringar och eventuella förseningar kan Easton Golf inte påverka och det utgår ingen ersättning för eventuella utgifter på grund av detta. Tänk på att ha minst 2,5 timmar mellan flyg och vidareförbindelse som bör vara ombokningsbar. Vid flygtidsändringar/försening ges inte ersättning för kostnader som till exempel förlorad semesterdag, förlorad inkomst, missade anslutningar, utgifter för hotell, taxi med mera. En reseförsäkring kan i vissa fall täcka dessa utgifter. Vi rekommenderar att alltid ha ombokningsbar anslutningsbiljett samt att man kontrollerar sitt försäkringsskydd.

Försenat eller skadat bagage

Försenat eller skadat bagage
För att kunna få ersättning för skadat eller försenat bagage, golfbag eller liknande så behöver du anmäla det till bagageservice på flygplatsen som då fyller i en PIR-rapport. Var uppmärksam på att du i de flesta fall inte kan göra en PIR rapport efter du har lämnat flygplatsen. Se till att du får PIR rapporten i original, tillsammans med bagagetag (kvittot), då detta krävs som underlag vid eventuell ersättning enligt flygbolagets regler. Observera även att skadat bagage måste reklameras skriftligen inom sju dagar. 

Eftersom reseförsäkringarnas ersättning för försenat eller skadat bagage oftast är bättre än den du får av flygbolaget rekommenderar vi alltid att du har en bra reseförsäkring.
För information om reseförsäkringar, kontakta ditt försäkringsbolag.